Activities/Services
NSS
Last Updated On Mar 2 2016 5:32PM
[ Printable Version ]Ordinance 40 (Grant of Additional Marks for Extra-Curricular Activities)


राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना, सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग  घेणा-या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर १० गुण मिळण्यासाठी अध्यादेश ४० नुसार अर्ज व याद्या सादर करणेबाबत
 


सन २०१३-१४ च्या राष्ट्रीय सेवा योजना नियमित कार्यक्रम व विशेष शिबीर खर्चाच्या लेखा परीक्षणाबाबत व त्रुटी पूर्ततेबाबत


NSS Report 2013-14 [Dec 2013 ending ]


Photos in the year of  2012-13

Tree plantation programme photos

" Avhan " information with photos

NSS PhotoState Level Camp 2013-14 [College letter]

State Level Camp 2013-14 [University Letter]