Announcements -         eligibility dates for vocational courses 2016-17     Re-entrance exam result of B.B.A, B.C.A & B.Sc.(ECS)     B.A., B.Com., B.Sc., M.A., M.Com.,M.Sc. या अभ्यासक्रमाच्या Pattern 2004,2007,2008 व Core Pattern या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या संधीबाबत.     regarding admission to B.A/B.Com./B.Sc./B.Sc.(Biotechnology)     अपंग उमेदवारांना लेखनिकाची सवलत देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे
News and Events
Application Forms
 
Notification for 12th Convocation
M Phil Entrance Exam Result 2016
सांख्यिकी सहाय्यक, लघुटंकलेखक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, कनिष्ठ लिपिक व रेकॉर्ड कीपर-प्रयोगशाळा परिचर, ग्रंथालय परिचर व शिपाई या पदांच्या कागदपत्रे तपासणी / पडताळणी अंती अंतिम निवड व अंतिम प्रतिक्षा यादी डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
सांख्यिकी सहाय्यक (पद क्र.१) या पदाच्या लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेत गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या हरकती अंती अंतिम गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणी व पडताळणी करण्याकरिता दि.२३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी १०:३० वा. उपस्थित राहण्याबाबत सूचना डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
लेखी व प्रात्यक्षिक / व्यावसायिक परीक्षेत गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या हरकती अंती अंतिम गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणी व पडताळणी करण्याकरिता दि.२३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी १०:३० वा. उपस्थित राहण्याबाबत सूचना डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
More...
 
Click here for Online Application for E-Transcript
CM Fellowship Program 2016
Click here for Details of 11th Convocation (12th Feb.2016)
Click here for Online Application to Obtain Various Certificates with Online Payment.
Student Helpline Regarding Obtaining various certificates
More...
Downloads
Circulars/Notices
 
Academic & Administrative Audit-Gradation
National Apprenticeship Training Scheme (NATS)
Ph.D./M.Phil. Course work exam Seat No. July 2016
External M.A.Faculty Change Entrance Result June/July-2016...
Leave and Joing Report Form
More...
 
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण एक दिवशी राज्यस्तरीय चर्चासत्राबाबत
Circular Regarding to appear for the equivalence paper for old pattern student
Regarding monitoring the Prevention of Caste based discrimination in Higher Educational Institutions
Notification for 12th Convocation
महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा बायोमेट्रिक हजेरी अहवाल सादर करण्याबाबत.
More...
User
Password
Forgot Password
IPR/Publications
You are visitor number